Thẻ: chuyển đổi file VCF

File VCF là gì?

File VCF là gì?

File có phần mở rộng VCF là file vCard được sử dụng để lưu trữ thông tin liên hệ.